Tag archive

revsong

PAGBABALIKWAS (Break the Chains!)

in Arts & Literature

In the course of the National Democratic Revolution, the Filipino language has been transformed and enriched. New words have been needed to capture the revolutionary aspirations and activities of the masses. “Pagbabalikwas” is one of these words. Originally, it meant “to turn about”. Today, it has been given a new meaning which emanates out of the Filipino mass struggle.

The countryside which has traditionally been the most backward area now has become the most advanced base for the New People’s Army. In the countryside, basic revolutionary land reform is being realized. Education and medicine, in the past luxuries, are more readily available. This kind of change will expand as the revolution surrounds the cities from the countryside. This is an example of “turning over” the old.

“Pagbabalikwas” has come to mean that the Filipino masses, who have been held down by foreign powers for centuries, have now “turned about” to confront their enemies in a raging people’s war.

Lifted from
PHILIPPINES: Bangon! Arise!
Songs of the Philippine National Democratic Struggle

=====

Pagbabalikwas (Break the Chains!)

Panday Sining, 1971

Luha’y pawiin na, Inang Pilipinas
Pagkat sa bukirin ngayo’y namamalas
Mamamayang pilit iginupo ng dahas
Pawang nakatindig at may hawak na armas
Ang mga pasakit pilit na kinakalas
Mapagsamantala’y aalisan ng lakas

Dugong magsasakang dati’y idinilig
Sa iyong larangan, daloy pa ay dinig
Sa panahong ito’y nagsisilbing bisig
Ng mga manggagawang siyang ngayo’y may tinig
Sa bagong kilusan sa buong daigdig
Na siyang magpapatid ng kadena sa bisig

Masdan mo ang parang sa iyong paligid
Lahat ay nariyan, anak mo ang papatid
Sa kawing ng imperyalistang ganid
Hanggang ang demokrasya’y maitayo nang tuwid

Huwag ka nang malumbay, Inang Pilipinas
Kahit kung may ilang anak kang malagas
Moog nating bakal na kubling likuran
Ang mga bukirin ay isang katiyakan
Uring mapang-api ating ibabagsak
At mailalatag ang mapulang bukas!

#FightBack
#FightTyranny
#JoinTheNPA

—–
VISIT and FOLLOW
Website: https://liberation.ndfp.info
Facebook: https://fb.com/liberationphilippines
Twitter: https://twitter.com/liberationph
Instagram: https://instagram.com/liberation_ph

Go to Top