Ang Masa

in Arts & Literature

Kasalanang mortal ang pagmamaliit sa kakayahan ng masa na mag-isip at kumilos upang solusyonan ang nakapasan sa kanyang pagsasamantala at kahirapan.

Hindi sabwatan o pakana ng iilan ang magbabago sa lipunan. Ang masa ang magpapasya; sila ang lilikha ng kasaysayan.

#ServeThePeople
#NPArevolutionaries
#CPP50

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Arts & Literature

(Untitled)

Paano ko bubuhayin ang alaala Ng aking kaibigan, asawa, ama ng aking
Go to Top